Toolbox voor Teams

Teams waar teamleden elkaar aanvullen,
Teams met zelfkennis en zicht op kwaliteit,
Teams waar goede communicatie & daadkracht vanzelfsprekend zijn.

De Toolbox voor Teams bestaat uit een aantal modules gericht op het versterken van de samenwerking, communicatie, effectiviteit en zelfsturing van teams.

In een paar eenvoudige stappen wordt gewerkt om elkaar goed te leren kennen, afspraken te maken, taal te geven aan teams, aan zicht op kwaliteiten en valkuilen en op sterke combinaties van medewerkers. Daarnaast zijn ook intervisie (of collegiale consultatie), reflectie en feedback onmisbare én eenvoudige instrumenten om teamleden zelfredzaam en teams zelfsturend te maken.

Uiteindelijk heeft iedereen hier immers baat bij: meer plezier in het werk, iedereen op de best passende plek, goedlopende samenwerking en efficiëntie.


Investeren in de kwaliteiten van de teamleden.
Stop ruis en gedoe in het team, ga voor rust en resultaat.
In simpele stappen zelfsturende teams realiseren.

De teamtrainingen van VitaMaz worden op maat vormgegeven maar gaan altijd uit van een paar principes: de medewerkers zijn het kapitaal van iedere organisatie en investeren in gelukkige en energieke teams is het altijd waard.

Past dit ook goed bij jouw organisatie?
Lees hieronder meer de Toolbox voor Teams met trainingen én mooie modules ter kennismaking.

Gratis teamscan

Snel en eenvoudig meer inzicht in het team krijgen.

Download hiernaast de gratis teamscan. De persoonstype scan kan door alle teamleden in minder dan 5 minuten worden ingevuld en de teamscan geeft een helder totaalbeeld van alle typen, ingedeeld in vier hoofdkleuren en -eigenschappen.

Heel goed bruikbaar als input voor een teammiddag en gesprekken over samenwerking.

 

Gratis handleiding

Collegiale consultatie in teams

Download hiernaast de handleiding collegiale consultatie. Deze handleiding is goed bruikbaar als leidraad voor casusoverleg in (sub)teams. Het helpt om feedback vragen en geven simpel en gestructureerd toe te passen.

Zeker goed bruikbaar als handleiding voor zelfsturende teams en teams waarin mensen veel zelfstandig werken, door deze methode kunnen mensen even van hun 'eilandjes' af en samen naar een vraagstuk kijken.

Neem voor meer informatie of een offerte contact op

Meer informatie

Wat VitaMaz biedt

*

Hoe?

VitaMaz biedt trainingen aan organisaties die geloven dat investeren in medewerkers de juiste manier is om aan een vitale en inspirerende werkomgeving te creëren. Die weten dat de mensen die het werk doen, het werk maken.

Alle trainingen worden op maat gemaakt zodat het aanbod goed is afgestemd op de behoefte van het team en de organisatie.

*

Hoe hangt helemaal af van het team waarom het gaat en de doelen die worden gesteld. Om tot een goede aanbieding te komen gaat een offerte altijd gepaard met een voorgesprek. In dat gesprek worden de doelen bepaald en afspraken gemaakt over de uitvoering maar niet voordat we zeker weten dat er een goede match is tussen de stijl van trainen, de wensen en de organisatie.

Hieronder een aantal voorbeelden van beschikbare modules en trainingen:

In 1 dag van jouw team een Top Team maken!
Leer de kwaliteiten en talenten van alle leden van het team kennen en zie hoe die kwaliteiten aanvullend op elkaar kunnen worden ingezet.
Een actieve en energieke dag gericht op een positieve samenwerking binnen het team.

Intervisie is er om zelfstandig en onderling een lerende manier van samenwerken vorm te geven.

Onmisbaar in iedere organisatie die de ontwikkeling naar zelfsturende teams serieus neemt!

Reflectie en feedback zijn veelgehoorde begrippen. Loopt iets niet in het team? Neem de wijze van communicatie eens onder de loep. Afspraken over hoe je met elkaar omgaat, het vergroten van het zelfinzicht van medewerkers en goede communicatie helpen bij een succesvol team.

Is er meer aan de hand? Dan kom je er niet met 'maar weer een feedbacktraining of heimiddag'.
'Van ruis naar rust' is gericht op teams die steeds in 'gedoe' vervallen, waar medewerkers uitvallen en de zoveelste teamleider de rust moet herstellen.

De organisatie van Rens (41) was flink gegroeid de afgelopen drie jaar.
Dat had hem de kans gegeven om door te groeien tot teammanager.

Rens had een goede start gemaakt met zijn team maar liep toch tegen een aantal dingen op. Niet alleen zijn rol was nieuw, ook het team zelf was nieuw samengesteld. En daarbij had hij de opdracht gekregen om meer inzicht te geven in de resultaten van de medewerkers en er een meer zelfsturend team van te maken.

Samen hebben we een plan gemaakt voor Rens zijn eigen ontwikkeling en voor zijn team.
Rens wilde handvatten voor ontwikkeldoelen en resultaatgesprekken met zijn medewerkers. Met name in situaties waar een medewerker niet goed functioneerde vond hij dat lastig. Na een aantal gesprekken en oefeningen had Rens het al aardig in de vingers.

Daarnaast hebben we drie dagdelen met het team georganiseerd. In die teambijeenkomsten draaide het om de missie van het team, de verschillende kwaliteiten, de communicatie en de onderlinge samenwerking.

Meer inzicht in de verschillende eigenschappen en behoeftes van de teamleden maakte dat Rens de teamleden beter kon indelen op hun

kwaliteiten en dat er helderheid was over de teamdoelen én over de wijze waarop de teamleden met elkaar om wilden gaan.

Uiteindelijk was het team binnen zijn organisatie het team met het minste verloop van personeel en scoorde het een hoog cijfer in werkplezier en in het behalen van zijn doelen.

Neem voor meer informatie of een offerte contact op

Meer informatie

Algemene voorwaarden  |  Privacy verklaring | KvK nr 37160044